Επικοινωνία

Δευτέρα – Παρασκευή
από 11:00 π.μ. μέχρι 18:00 μ.μ.

T +30 211 4104186

T +30 213 0222008/9 

T +30 210 4926801

και Σαββατοκύριακο στο

M+30 697 44 74276

Greece

Veranzerou 15, Athens, Greece

Austria

Dörfelstraße 3A , 1120 Vienna, Austria

Serbia

Doza Derda 17 , Novi Sad, Serbia

Το όνομά σας*

Το email σας*

Το τηλέφωνό σας*

Θέμα

Το μήνυμά σας

Επικοινωνία

Slovakia

Mileticova 64, Bratislava, Slovakia

Bulgaria

STR. Gurguliat 21-23 vh.1,ap.1, p.c 1463  Sofia, Bulgaria

Romania

Strada Răcari 59, Bucharest, Romania