• Άμεση εισαγωγή σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική

    Σπουδές στη Σλοβακία Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχία Αυστρία Ουγγαρία Σερβία

    Σπουδές στο Εξωτερικό
  • Επικοινωνία: 6974474276 / 2114104186 / 213 0222008 - 9 / 210 4926801

    Σπουδές στο Εξωτερικό
  • Η Επιμόρφωση τιμήθηκε με το βραβείο άριστης συνεργασίας από τον Dr. Parak Πρύτανη του Πανεπιστημίου Brno στην Τσεχία.

    Σπουδές στο Εξωτερικό - Σλοβακία Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχία Αυστρία Ουγγαρία Σερβία σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική