Σπουδές στο Εξωτερικό

Άμεση εισαγωγή σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική

Σπουδές στη Σλοβακία, Πορτογαλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία & Σερβία!

contact-us-slider

Επικοινωνία: 6974474276 / 2114104186 / 213 0222008 - 9 / 210 4926801

Σπουδές στο Εξωτερικό - Σλοβακία Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχία Αυστρία Ουγγαρία Σερβία σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική

Η Επιμόρφωση τιμήθηκε με το βραβείο άριστης συνεργασίας από τον Dr. Parak
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Brno στην Τσεχία.