Τι προσφέρουμε

Βασικό Πακέτο Παροχών

 • Βοήθεια, Καθοδήγηση και Συμβουλές.
 • Συγκρότηση Φακέλου (μεταφράσεις, διαδικασία ισοτιμίας απολυτηρίου και παράβολα).
 • Εύρεση στέγης. (Φοιτητική εστία ή Κατοικία)

Πλήρες Πακέτο Παροχών

 • Βοήθεια, Καθοδήγηση και Συμβουλές.
 • Συγκρότηση Φακέλου (μεταφράσεις, διαδικασία ισοτιμίας απολυτηρίου και παράβολα).
 • 60 ώρες εντατικά μαθήματα προετοιμασίας online για το εισαγωγικό τεστ και ιατρική ορολογία για την ομαλή προσαρμογή στο πρώτο έτος.
 • Εξέταστρα (για το εισαγωγικό τεστ).
 • Παραλαβή κατά την πρώτη άφιξη.
 • Εύρεση στέγης. (Φοιτητική εστία ή Κατοικία)
 • Δημιουργία εγχώριου λογαριασμού τραπέζης και απόκτηση τοπικού αριθμού τηλεφώνου.
 • Ένα πλήρες πακέτο e-books για όλα τα έτη ιατρικής η οδοντιατρικής.
 • Συστηματική εποπτεία της Ακαδημαϊκής πορείας καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών.
 • Εγγύηση εισαγωγής.