Τι προσφέρουμε

Βασικό Πακέτο Παροχών

Οι υπηρεσίες μας:

  • Βοήθεια, Καθοδήγηση και Συμβουλές.
  • Συγκρότηση Φακέλου (μεταφράσεις, διαδικασία ισοτιμίας απολυτηρίου και παράβολα).
  • Εύρεση στέγης. (Φοιτητική εστία ή Κατοικία)

Πλήρες Πακέτο Παροχών

Οι υπηρεσίες μας:

  • Βοήθεια, Καθοδήγηση και Συμβουλές.
  • Συγκρότηση Φακέλου (μεταφράσεις, διαδικασία ισοτιμίας απολυτηρίου και παράβολα).
  • 60 ώρες εντατικά μαθήματα προετοιμασίας online για το εισαγωγικό τεστ και ιατρική ορολογία για την ομαλή προσαρμογή στο πρώτο έτος.
  • Εξέταστρα (για το εισαγωγικό τεστ).
  • Παραλαβή κατά την πρώτη άφιξη.
  • Εύρεση στέγης. (Φοιτητική εστία ή Κατοικία)
  • Δημιουργία εγχώριου λογαριασμού τραπέζης και απόκτηση τοπικού αριθμού τηλεφώνου.
  • Ένα πλήρες πακέτο e-books για όλα τα έτη ιατρικής η οδοντιατρικής αξίας 7,000 ευρώ.
  • Συστηματική εποπτεία της Ακαδημαϊκής πορείας καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών.
  • Εγγυήση εισαγωγής ή επιστροφή χρημάτων.