Τι προσφέρουμε

Είμαστε δίπλα σας από την αρχή της έρευνας για τις σπουδές σας στο εξωτερικό σε ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, μέχρι το πτυχίο σας.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Βοήθεια, καθοδήγηση και συμβουλές.
  • Εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για το εισαγωγικό Τέστ.
  • Τη συγκρότηση του Φακέλου, τη μετάφραση όλων των εγγράφων και την εγγύηση της εισαγωγής.
  • Την παραλαβή κατά την πρώτη άφιξή.
  • Εξεύρεση στέγης. (Φοιτητική εστία ή Κατοικία)
  • Τη δημιουργία εγχώριου λογαριασμού τραπέζης και την απόκτηση τοπικού αριθμού τηλεφώνου.
  • Εξειδικευμένο βιβλίο και CD με ιατρική ορολογία και ασκήσεις.
  • Τη συστηματική εποπτεία της Ακαδημαϊκής πορείας καθ’όλη τη διάρκεια Σπουδών.