ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ | Novi Sad University of Medicine