Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.europe-studies.com) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες μας, να έρχεστε σε επικοινωνία μας και να κάνετε αιτήσεις εγγραφής στις υπηρεσίες μας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.

Η Εταιρεία EUROPE STUDIES LTD (εφεξής Εταιρεία) λειτουργούν τον διαδικτυακό τόπο www. europe-studies.com (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος) και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση έχει σκοπό να σας εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Διαδικτυακός Τόπος που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν διαφωνείτε με την παρούσα Ενημέρωση, οφείλετε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Υπεύθυνοι επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι: (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, EUROPE STUDIES LTD,23 Tvardishki prohod Street 3rd floor Office 9,SOFIA, BULGARIA 1404,VAT 204892463 ΤΗΛ.+306974474276)

Έννοια των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία

Η Εταιρεία φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς άμεσα ή έμμεσα μέσω εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου, ως εξής:

 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter), θα σας ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
 • Για τους σκοπούς επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας θα σας ζητηθούν το όνομά σας, το email σας και το τηλέφωνό σας.
 • Για την υποβολή αίτησης εγγραφής  θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα:
  • Πανεπιστήμιο/ια που σας ενδιαφέρουν
  • Ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Όνομα & Επώνυμο πατρός
  • Όνομα & Επώνυμο μητρός
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Τόπος Γέννησης
  • Εθνικότητα
  • Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Χώρα έκδοσης
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • E-Mail Υποψηφίου
  • E-Mail Επιβεβαίωση
  • Skype Name
  • Οδός
  • Πόλη
  • Χώρα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας
  • Τηλέφωνο κατοικίας
  • Τηλέφωνο κινητό
  • Όνομα Λυκείου
  • Έτος αποφοίτησης
  • Διεύθυνση Λυκείου & Τ.Κ
  • Βαθμολογία τελευταίας χρονιάς (Χημεία & Βιολογία)
  • Γνώσεις Αγγλικής
  • Γνώσεις Γερμανικής
  • Πως μας βρήκατε

Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω της διαδικασίας της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατά την εγγραφή σας στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται να υποβάλετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων που υποβάλλετε βαραίνει εσάς. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας.
 • Ο τύπος του browser και το λειτουργικό σύστημα.
 • Η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
 • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter).
 • Για την επικοινωνία με email μέσω την φόρμας επικοινωνίας.
 • Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα Πανεπιστήμια επιλογής σας.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, και συγκεκριμένα:

 • ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Στη συνέχεια τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Είναι, παρ’ όλα αυτά, δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από επικίνδυνα λογισμικά, όπως Trojan, ιούς κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία και τα Πανεπιστήμια (εκτελούντες την επεξεργασία).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας

Δικαιούστε, μετά από έγγραφο αίτημά σας στο email info@europe-studies.com, να ενημερώνεστε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία η όχι. Εφόσον συμβαίνει αυτό, δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Αναφορικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να διαγράψετε και να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στείλτε email στο info@europe-studies.com και αναφέρατε τα στοιχεία σας : Όνομα, Επίθετο και e mail, που απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας.

Για να απεγγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον σχετικό σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος του email μέσω του οποίου το λάβατε.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) όπως και η δυνατότητα Αίτησης Εγγραφής απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, ενημερώστε μας στο email info@europe-studies.com.

Cookies

Η Εταιρεία για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, υπό προϋποθέσεις δύνανται να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης χρήστη στο site της Εταιρείας, οι σελίδες τις οποίες βλέπει μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, “φορτώνονται” (κατεβαίνουν) στη συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της Εταιρείας αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα και ονομάζονται Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

 • Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτά προορίζονται για τους επισκέπτες (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τη λήξη του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies), που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως τη διαγραφή του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου μας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site της Εταιρείας ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κινητές συσκευές:

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475628
email contact@dpa.gr

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση με την παρούσα ενημέρωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βουλγαρίας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το βουλγαρικό.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.