Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το N.3328/01-04-2005 (Α’ 80) -όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α΄ 171/6-7-2005) και το Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εδρεύει στην Αθήνα, διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.).

Η παιδεία αναμφισβήτητα αποτελεί κοινωνικό, πολιτιστικό και επιστημονικό αγαθό και κάθε πολίτης δικαιούται να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή.

Η απρόσκοπτη παροχή της στους νέους αλλά και σε κάθε ηλικίας πολίτες συμβάλλει δραστικά στην προώθηση της γνώσης, στη διασφάλιση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας των εθνών.

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης με τις απεριόριστες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και την αυξανόμενη -κυρίως εκτός εθνικών συνόρων- κινητικότητα των πολιτών, η ανώτατη παιδεία, που σχετίζεται άμεσα με το έργο που καλείται να επιτελέσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δύναται να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αμοιβαία κατανόηση των λαών, στην αποδοχή της διαφορετικότητας των ανθρώπων και στη σύγκλιση συστημάτων και πρακτικών με στόχο τη διατήρηση της επιθυμητής ισορροπίας και την προώθηση της επιδιωκόμενης συνεργασίας.

Στην πολυπολιτισμική κοινωνία των εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της οποίας είναι και η χώρα μας, η διαφορετικότητα των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αντανακλά την πολιτισμική, κοινωνική, φιλοσοφική και οικονομική ποικιλομορφία των λαών της.

Η διευκόλυνση της κινητικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η δίκαιη αντιμετώπιση της αναγνώρισης των τίτλων στη χώρα υποδοχής δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ωφεληθούν από την ποικιλομορφία και την επαφή με διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά συστήματα και να διευρύνουν τους ορίζοντες της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης και αποκατάστασης.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – Σύγκριση Διδάκτρων

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πανεπιστημίων σε Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σερβία. Η σωστή επιλογή για επιτυχημένες σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο στην Κεντρική Ευρώπη και άλλες 180 ειδικότητες στην Αυστρία.

Πανεπιστήμια ΙατρικήςΔίδακτρα (6 χρόνια)Γλώσσα Διδασκαλίας
Comenius Medical University in Bratislava, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Jessenius Medical University in Martin, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Safarik Medical University in Kosice, Slovakia10,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Gr.T. Popa Medical University in Iasi, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Ovidius Medical University in Constanza, Romania5,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Cluj Napoca Medical University in Cluj, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Carol Davila Medical University in Bucharest, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Sofia Medical University in Sofia, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Varna Medical University in Varna, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Plovdiv Medical University in Plovdiv, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Novi Sad Medical University in Novi Sad, Serbia5,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Semmelweis Medical University in Budapest, Hungary18,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Szeged, Hungary15,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Pecs, Hungary16,750 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
Vienna Medical University in Vienna, AustriaΔωρεάνΓερμανική
Πανεπιστήμια ΟδοντιατρικήςΔίδακτρα και ΔιάρκειαΓλώσσα Διδασκαλίας
Comenius University of Dentistry in Bratislava, Slovakia11,000 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική
Safarik University of Dentistry in Kosice, Slovakia11,000 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική
Gr.T. Popa University of Dentistry in Iasi, Romania7,500 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική & Γαλλική
Cluj Napoca University of Dentistry in Cluj, Romania7,500 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική & Γαλλική
Sofia University of Dentistry in Sofia, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική
Varna University of Dentistry in Varna, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική
Plovdiv University of Dentistry in Plovdiv, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτος – 6 χρόνιαΑγγλική
Novi Sad University of Dentistry in Novi Sad, Serbia5,500 ευρώ ανά έτος – 5 χρόνιαΑγγλική
Semmelweis University of Dentistry in Budapest, Hungary18,200 δολάρια ανά έτος – 5 χρόνιαΑγγλική
University of Dentistry in Szeged, Hungary15,600 δολάρια ανά έτος – 5 χρόνιαΑγγλική
University of Dentistry in Pecs, Hungary17,350 δολάρια ανά έτος – 5 χρόνιαΑγγλική
Vienna University of Dentistry in Vienna, AustriaΔωρεάν – 6 χρόνιαΓερμανικά Μόνο