ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Ιατρική στο Ιάσιο Gr. T. Popa University είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 1879 και πήρε το όνομα του από τον διάσημο νεύρο-ενδοκρινολόγο Grigore T. Popa. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια ενώ οι πρακτικές ασκήσεις και κλινικές έρευνες διεξάγονται σε δύο Ιατρικές Κλινικές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών στην Ιατρική στο Ιάσιο » Gr. T. Popa » University of Medicine and Pharmacy είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | Carol Davila University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Ιατρική στο Βουκουρέστι ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου το 1903, όταν το άγαλμα του Carol Davila, τοποθετήθηκε μπροστά από αυτό.

Ο Carol Davila, Ρουμάνος ιατρός με γαλλικές ρίζες, σε συνεργασία με τον Ν.Kretzulescu ΄’έχτισαν» τις βάσεις της Ιατρικής στη Ρουμανία ιδρύοντας την Εθνική Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή του Βουκουρεστίου το 1857.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική Σχολή είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 8.000 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ | Ovidius University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ιατρική στην Κωνστάντζα στόχο έχει να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση στις επιστήμες υγείας, την προετοιμασία των μαθητών από όλο τον κόσμο για την πρακτική υψηλής ποιότητας και περίθαλψης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ

Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 6.000 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hatieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Κλούζ είναι ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά, επιστημονικά και πολιτισμικά κέντρα της Ρουμανίας. Η πόλη βρίσκεται στην Τρανσυλβανία, της οποίας και αποτελεί παραδοσιακή πρωτεύουσα. Απέχει 330 χλμ. από το Βουκουρέστι. Στο Κλουζ η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καθιερωθεί από το 1581.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική στο Κλούζ είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 8,000 ευρώ ανά χρόνο. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Οδοντιατρική στο Ιάσιο Gr. T. Popa University είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 1879 και πήρε το όνομα του από τον διάσημο νεύρο-ενδοκρινολόγο Grigore T. Popa. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών για την Οδοντιατρική Gr. T. Popa University είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hațieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Κλουζ Ναπόκα (Cluj Napoca) βρίσκεται στο κέντρο της Τρανσυλβανίας και περιβάλλεται από δάση. Λόγω της μαζικής αστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, το 2005 το Κλουζ χωρίστηκε σε περιοχές. Η Οδοντιατρική στο Κλούζ  (University of Medicine Dentistry and Pharmacy of Cluj Napoca) (UMF)) ιδρύθηκε το 1500 και είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Οδοντιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 8,000 ευρώ ανά χρόνο. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Φαρμακευτική στο Ιάσιο Gr. T. Popa» University of Medicine and Pharmacy – Iasi είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια ενώ οι πρακτικές ασκήσεις και κλινικές έρευνες διεξάγονται σε δύο Ιατρικές Κλινικές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών για την Φαρμακευτική είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hațieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Φαρμακευτική στο Κλούζ  διαθέτει ένα μαθητικό πληθυσμό πάνω από 9000 φοιτητές, με πάνω από 2000 ξένους φοιτητές που προέρχονται από 50 χώρες.
Όλα τα τμήματα στη Φαρμακευτική στο Κλούζ  είναι καλά εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία, ενώ τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Φαρμακευτική  είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 8,000 ευρώ ανά χρόνο.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σπουδές στη Ρουμανία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Κλουζ Ναπόκα (Cluj Napoca) βρίσκεται στο κέντρο της Τρανσυλβανίας και περιβάλλεται από δάση.
Η Κτηνιατρική στο Κλούζ (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca) ιδρύθηκε το 1869 και είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών στην Κτηνιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 450 ευρώ ανά μήνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική με 100% Επιτυχία

Η Ρουμανία είναι ενιαία ημιπροεδρική δημοκρατία στη Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη, που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ Βουλγαρίας και Ουκρανίας. Συνορεύει επίσης με την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Μολδαβία. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της, Βουκουρέστι, είναι η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της ΕΕ
Είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2004 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007. Περίπου 90% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έχουν μητρική γλώσσα τη Ρουμανική, που είναι Ρομανική γλώσσα.

Ιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Βουκουρέστι, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Κλουζ, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Κωνστάντζα

Οδοντιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Κλουζ

Κτηνιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής στο Κλουζ

Φαρμακευτική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στο Κλουζ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ 

Α) Τηλεφωνία: 

Επικοινωνήστε με τον πάροχο του τηλεφώνου σας στη Ελλάδα για να σας ενεργοποιήσουν την περιαγωγή όταν θα ταξιδέψετε, καλό θα είναι στο πακέτο σας να έχετε και πρόσβαση στο ίντερνετ σε περίπτωση που θέλετε να κατεβάσετε τις εφαρμογές VIBER ή WhatsApp για δωρεάν κλήσεις προς όλους. Όταν φθάσετε στην Ρουμανία οι συνεργάτες μας θα σας καθοδηγήσουν για να αγοράσετε Ρουμάνικο νούμερο για τον φοιτητή.

Β) Τραπεζικός Λογαριασμός: 

Ανοίξτε τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα την οποία συνεργαζόσαστε στην Ελλάδα στο όνομα του φοιτητή και ζητήστε την κάρτα ανάληψης μετρητών για τα ΑΤΜ, έτσι θα μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε ATM στον κόσμο με μία μικρή χρέωση για την ανάληψη.

Εάν επιθυμείτε μπορούμε να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στην Ρουμανία με την αστυνομική ταυτότητα του φοιτητή.

Η διαφορά είναι ότι εάν καταθέσετε από Ελλάδα σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού έχετε την χρέωση του εμβάσματος εξωτερικού και τα χρήματα θα εμφανίζονται στον λογαριασμό μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες ενώ από τον λογαριασμό της Ελλάδας πραγματοποιεί άμεσα την ανάληψη.

Γ) Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης: 

Επίσης πρέπει να βγάλετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης εκδίδεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα με μια αίτηση σας. Με αυτήν τη κάρτα καλύπτεστε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και στη Σλοβακία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el

2) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Α) Συνάλλαγμα: 

Το νόμισμα είναι Lei 【€ 1 = Lei 4.5】

Επίσης παντού υπάρχουν ΑΤΜ.

Όταν κάνετε ανάληψη από ATM στη χώρα που βρισκόσαστε, το μηχάνημα σας δείνει το τοπικό νόμισμα.

Β) Ταξί: 

Τα ταξί είναι αρκετά φθηνά.

Γ) Διαμονή για τις πρώτες 3-4: 

Όταν ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασης  (εάν υπάρχει) για το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να προγραμματίσετε το ταξίδι σας και να μας ενημερώσετε γραπτώς και μέσω email (για αποφυγή παρεξηγήσεων) για την άφιξη σας στην χώρα έτσι ώστε οι συνεργάτιδές μας να σας παραλάβουν από το αεροδρόμιο και να σας μεταφέρουν στο ξενοδοχείο όπου θα μείνετε τις πρώτες ημέρες.

Παραλαβή από το αεροδρόμιο μπορούμε να κάνουμε μέχρι τις 10 το βράδυ. Διαφορετικά θα χρειαστεί να πάρετε ταξί τα οποία βρίσκονται έξω από την πύλη του αεροδρομίου όπου είναι ελεγχόμενα.

Παρακαλούμε στείλτε μας με email τα στοιχεία της πτήσης σας και το ξενοδοχείο που θα κλείσετε έτσι ώστε να κανονίσουμε την παραλαβή σας και την μεταφορά σας στο ξενοδοχείο σας.

Δ) Ενοικίαση διαμερίσματος – Οι υποχρεώσεις μας για την εύρεση διαμερίσματος

Εμείς κανονίζουμε μία μέρα πριν την άφιξή σας με αξιόπιστα μεσιτικά γραφεία που έχουμε συνεργαστεί και εμπιστευόμαστε να σας δείξουν διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές και σύμφωνα με τις προτιμήσεις και επιθυμίες σας.

Δηλαδή είτε να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο όπου θα μπορεί κάποιος να περπατήσει ως το Πανεπιστήμιο όχι περισσότερο από 10-12 λεπτά ή να είναι πιο κεντρικά αλλά να υπάρχει άμεση συγκοινωνία πολύ κοντά στο σπίτι.

Όλα τα σπίτια είναι πλήρως επιπλωμένα εκτός φυσικά από τα λευκά είδη, όπως σεντόνια, πετσέτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Το συμβόλαιο που υπογράφετε για το σπίτι ισχύει για έναν χρόνο.

Στο ενοίκιο δεν συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα του σπιτιού (ρεύμα, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα).

Σε παλαιότερες πολυκατοικίες, τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα, όχι όμως η είσοδος των πολυκατοικιών, γι΄αυτό μην αποθαρρυνθείτε από την εικόνα της εισόδου ενός διαμερίσματος.

Εάν θελήσετε να φύγετε από το σπίτι πριν την λήξη του συμβολαίου, η εγγύηση δεν θα σας επιστραφεί και θα σας ζητηθούν τα υπόλοιπα ενοίκια.

Αυτός είναι και ο σκοπός του συμβολαίου, η κατοχύρωση και των δύο πλευρών.

Ε) Τηλεφωνική σύνδεση+internet: 

Υπάρχουν πολλά πακέτα και αναλόγως τις ανάγκες του κάθε παιδιού θα αγοράσετε το καταλληλότερο. Η χρέωση είναι μεταξύ 10 και 25 ευρώ.

Ένας μέσος όρος για ένα πλήρες τηλεφωνικό πακέτο είναι τα 20 ευρώ.

ΣΤ) Έξοδα τις πρώτες μέρες: 

Τα χρήματα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

Πληρωμή ξενοδοχείου.

Ενοίκια για να κλείσετε σπίτι. (Θα χρειαστείτε 3 ενοίκια συνολικά, ένα της εγγύησης, ένα το τρέχων και μισό για το μεσιτικό γραφείο).

Ζ) Εισαγωγικές εξετάσεις:

Εάν υπάρχουν θα ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες…

Η) Δίδακτρα:

Κόστος πρώτης δόσης για το Πανεπιστήμιο είναι τα μισά δίδακτρα.

Καθώς θα πραγματοποιηθεί έμβασμα εξωτερικού να γνωρίζετε ότι αναλόγως την τράπεζα θα υπάρχει και η ανάλογη προμήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα φθάσει στον λογαριασμό του πανεπιστημίου θα είναι το ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Λογαριασμός τράπεζας Πανεπιστημίου:

Με την επιστολή αποδοχής θα σας σταλεί και ο λογαριασμός τράπεζας Πανεπιστημίου:

Θ) Στοιχεία επικοινωνία: 

T +30 211 4104186 +30 213 0222008 +30 213 0222009 M+30 6974474276

Ι) Αποστολή δεμάτων 

https://www.tnt.com/express/el_gr/site/home.html

Κ) Μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης

Με βάση τα ισχύοντα capital control στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να μεταφέρει σε τράπεζα του εξωτερικού 1.000 ευρώ το μήνα.

Για φοιτητές μπορείτε να μεταφέρετε έως 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο, έπειτα από αίτηση στην τράπεζά σας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν. Απευθύνεται στην τράπεζα σας.

Λ) Αεροπορικά εισιτήρια

Για αεροπορικά εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Ryanair η οποία πολύ τακτικά έχει πολύ καλές προσφορές.

https://www.ryanair.com/gr/el/

Μ) Αργίες Ρουμανίας: 

DateWeekdayHoliday NameHoliday Type
Jan 1SundayNew Year’s DayNational holiday
Jan 2MondayDay after New Year’s DayNational holiday
Jan 24TuesdayUnification DayNational holiday
Feb 19SundayConstantin Brancusi DayObservance
Feb 24FridayDragobeteObservance
Mar 1WednesdayMărțișorObservance
Mar 8WednesdayInternational Women’s DayObservance
Mar 20MondayMarch equinoxSeason
Apr 16SundayOrthodox Easter DayNational holiday, Orthodox
Apr 17MondayOrthodox Easter MondayNational holiday, Orthodox
May 1MondayLabor Day / May DayNational holiday
May 7SundayMother’s DayObservance
May 14SundayFather’s DayObservance
May 25ThursdayOrthodox Ascension DayObservance, Orthodox
Jun 1ThursdayChildren’s DayNational holiday
Jun 4SundayOrthodox PentecostNational holiday, Orthodox
Jun 5MondayOrthodox Pentecost MondayNational holiday, Orthodox
Jun 21WednesdayJune SolsticeSeason
Jun 26MondayFlag DayObservance
Jul 29SaturdayNational Anthem DayObservance
Aug 15TuesdaySt Mary’s DayNational holiday
Sep 22FridaySeptember equinoxSeason
Oct 31TuesdayHalloweenObservance
Nov 30ThursdaySt Andrew’s DayNational holiday
Dec 1FridayNational holidayNational holiday
Dec 8FridayConstitution DayObservance
Dec 21ThursdayDecember SolsticeSeason
Dec 24SundayChristmas EveObservance
Dec 25MondayChristmas DayNational holiday
Dec 26TuesdaySecond day of ChristmasNational holiday
Dec 31SundayNew Year’s EveObservance
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | Comenius University 

Η Ιατρική στη Μπρατισλάβα (Comenius University) κουβαλάει μια κληρονομιά πολλών χρόνων και όνομα που οφείλεται στον «δάσκαλο των εθνών» Komensky. Τα τελευταία 100 χρόνια πολλοί είναι οι επιστήμονες που αποφοίτησαν από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 11.000€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ – Pavol Jozef Safarik University

Η Ιατρική ιδρύθηκε το 1657 από Ιησουΐτες μοναχούς και το 1660 εδραιώθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Λεοπόλδο Ι.
Έχει πολλές Σχολές με μεγαλύτερη από τις οποίες την Ιατρική Σχολή.

ΔΕΙΤΕ την συνέντευξη με τον Πρύτανη πανεπιστημίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής Safarik University (Σλοβακία) με την Διευθύντρια Σπουδών κα Ευγενία Μπούμπουλη.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 12.500€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝ Jessenius University of Medicine

Η Ιατρική στο Μάρτιν έχει προγράμματα Γενικής Ιατρικής (6 χρόνια) και Νοσηλευτικής (5 χρόνια).
Η Ιατρική Σχολή του Jessenius στην πόλη του Μάρτιν ανήκει στις ιατρικές σχολές με μικρό αριθμό σπουδαστών (μέχρι 200 σπουδαστές ανά έτος). Αυτό βελτιώνει τις συνθήκες επικοινωνίας και μαθησιακής επαφής με τους σπουδαστές, λόγω των μικρών τμημάτων διδασκαλίας.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 10.900€

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – Comenius University

Το Πανεπιστήμιο Comenius – Οδοντιατρική στη Μπρατισλάβα (Comenius University) κουβαλάει μια κληρονομιά πολλών χρόνων και όνομα που οφείλεται στον «δάσκαλο των εθνών» Komensky. Τα τελευταία 100 χρόνια πολλοί είναι οι επιστήμονες που αποφοίτησαν από αυτό το πανεπιστήμιο.

ΔΕΙΤΕ την συνέντευξη με τον Πρύτανη πανεπιστημίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής Safarik University (Σλοβακία) με την Διευθύντρια Σπουδών κα Ευγενία Μπούμπουλη.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 12.500€

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΚΟΣΙΤΣΕ – Pavol Jozef Safarik University

Η Οδοντιατρική στο Κόσιτσε Pavol Jozef Safarik University ιδρύθηκε το 1657 από Ιησουΐτες μοναχούς και το 1660 εδραιώθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Λεοπόλδο Ι.  Έχει πολλές Σχολές με μεγαλύτερη από τις οποίες την Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 13.000€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | Comenius University

Η Φαρμακευτική στη Μπρατισλάβα κουβαλάει μια κληρονομιά πολλών χρόνων και όνομα που οφείλεται στον «δάσκαλο των εθνών» Komensky. Τα τελευταία 100 χρόνια πολλοί είναι οι επιστήμονες που αποφοίτησαν από αυτό το πανεπιστήμιο.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 5 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 7.600€

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ | Veterinary Medicine

Η Κτηνιατρική στο Κόσιτσε είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Σλοβακία που προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση στην Κτηνιατρική, τα τελευταία 15 χρόνια. Σήμερα, η Κτηνιατρική Σχολή στο Κόσιτσε, προσφέρει δύο αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, ένα 6ετές πρόγραμμα για αποφοίτους λυκείου και ένα 4ετές για σπουδές bachelor σε γεωπονική, κτηνιατρική ή βιολογία.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 8.950€

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική με 100% Επιτυχία

Η Σλοβακία είναι δημοκρατία στην κεντρική Ευρώπη. Η χώρα έχει σύνορα με τη Τσεχία και την Αυστρία στα δυτικά, την Πολωνία βόρεια, την Ουκρανία στα ανατολικά και την Ουγγαρία στα νότια. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Μπρατισλάβα και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη το Κόσιτσε στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Ιατρική στη Σλοβακία : Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Μπρατισλάβα, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Κόσιτσε, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Μάρτιν

Οδοντιατρική στη Σλοβακία : Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στη Μπρατισλάβα, Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Κόσιτσε

Κτηνιατρική στη Σλοβακία : Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής στο Κόσιτσε

Φαρμακευτική στη Σλοβακία : Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στη Μπρατισλάβα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ έχει παράδοση. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα βόρεια.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και έχει εκλεγεί τρεις φορές μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ιατρική στη Σόφια Sofia Medical University

Το πανεπιστήμιο στη Σόφια χωρίζετε σε 4 σχολές:

Όλοι οι εξέχοντες επιστήμονες που φοίτησαν στο πανεπιστήμιο έχουν αφήσει πίσω τους μια πλούσια κληρονομιά στους νέους φοιτητές.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 9.000€

Ιατρική στη Βάρνα Varna Medical University

Το 1961 με διάταγμα της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ιδρύθηκε η Ιατρική Σχολή στη Βάρνα. Για το εισαγωγικό τεστ θα εξεταστείτε στην αγγλική γλώσσα σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η προετοιμασία μαζί μας σας εξασφαλίζει 100% την εισαγωγή σας.

Αποτελείται από:

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 9.000€

Ιατρική στη Φιλιππούπολη Plovdiv Medical University

Η Ιατρική στη Φιλιππούπολη ιδρύθηκε το 1945. Αποτελείται από:

  • ένα τμήμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
  • ένα Ιατρικό Κολέγιο
  • και το Ιατρικό Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος».

Στο εισαγωγικό τεστ για την Ιατρική εξετάζεται η αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 9.000€

Ιατρική στη Σόφια Αγ. Κλιμέντιος

Το πανεπιστήμιο στη Σόφια Αγ. Κλιμέντιος είναι, σύμφωνα με την αξιολόγηση webofmetrics, το καλύτερο πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας και κατέχει την 593η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

 • Διάρκεια Σπουδών
 • 6 έτη
 • Κόστος Σπουδών
 • 7.700€

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στο εισαγωγικό τεστ για την Ιατρική εξετάζεται η Βιολογία και η Χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η εγγραφή στην Ιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της Ιατρικής.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η πρώτη εγκατάσταση στη Βουλγαρία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας.
Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας «Epimorphosi». Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.

Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική,  Οδοντιατρική,  Φαρμακευτική,  Κτηνιατρική και 180 Άλλες Ειδικότητες στη Σλοβακία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, ΡουμανίαΑυστρίαΣερβία

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα βόρεια.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και έχει εκλεγεί τρεις φορές μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ιατρική στη Βουλγαρία : Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη ΒάρναΠανεπιστήμιο Ιατρικής στη ΣόφιαΠανεπιστήμιο Ιατρικής στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη)Πανεπιστήμιο Ιατρικής Άγιος Κλημέντιος στη Σόφια

Οδοντιατρική στη Βουλγαρία : Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στη ΣόφιαΠανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στη ΒάρναΠανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη)

Κτηνιατρική στη Βουλγαρία : Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής στη ΣόφιαΠανεπιστήμιο Κτηνιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα

Φαρμακευτική στη Βουγαρία: Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στη Σόφια

Άλλες ειδικότητες σε αγγλόφωνα τμήματα : Πανεπιστήμιο Διοίκησης Υπηρεσιων Υγείας στη Στάρα ΖαγόραΠανεπιστήμιο Νοσηλευτικής στη Στάρα ΖαγόραΠανεπιστήμιο Μαιευτικής στη Στάρα ΖαγόραΝαυτική Ακαδημία στη Βάρνα

Epimorphosi – Σπουδές Στο Εξωτερικό