Answers to English Test

Test 1

1. c 2. b 3. c 4. b 5. a 6. a 7. a 8. b 9. a 10. c 11. a 12. c 13. a 14. c 15. a 16. a 17. a 18. b 19. a 20. c 21. a 22. a 23. d 24. b 25. c 26. c 27. c 28. a 29. a 30. b

Test 2

1. d 2. c 3. b 4. b 5. d 6. c 7. b 8. a 9. a 10. c 11. b 12. a 13. a 14. d 15. b 16. c 17. b 18. b 19. d 20. b 21. a 22. b 23. c 24. d 25. d 26. a 27. b 28. b 29. c 30. d

Test 3

1. d 2. a 3. a 4. a 5. d 6. a 7. a 8. b 9. b 10. b 11. b 12. c 13. a 14. b 15. c 16. c 17. a 18. b 19. b 20. b 21. d 22. b 23. c 24. b 25. d 26. c 27. b 28. a 29. b 30. a

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Ιατρική στο Ιάσιο Gr. T. Popa University είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 1879 και πήρε το όνομα του από τον διάσημο νεύρο-ενδοκρινολόγο Grigore T. Popa. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια ενώ οι πρακτικές ασκήσεις και κλινικές έρευνες διεξάγονται σε δύο Ιατρικές Κλινικές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών στην Ιατρική στο Ιάσιο » Gr. T. Popa » University of Medicine and Pharmacy είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | Carol Davila University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Ιατρική στο Βουκουρέστι ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου το 1903, όταν το άγαλμα του Carol Davila, τοποθετήθηκε μπροστά από αυτό.

Ο Carol Davila, Ρουμάνος ιατρός με γαλλικές ρίζες, σε συνεργασία με τον Ν.Kretzulescu ΄’έχτισαν» τις βάσεις της Ιατρικής στη Ρουμανία ιδρύοντας την Εθνική Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή του Βουκουρεστίου το 1857.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική Σχολή είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 6.000 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ | Ovidius University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ιατρική στην Κωνστάντζα στόχο έχει να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση στις επιστήμες υγείας, την προετοιμασία των μαθητών από όλο τον κόσμο για την πρακτική υψηλής ποιότητας και περίθαλψης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ

Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 5.000 ευρώ ανά χρόνο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hatieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Κλούζ είναι ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά, επιστημονικά και πολιτισμικά κέντρα της Ρουμανίας. Η πόλη βρίσκεται στην Τρανσυλβανία, της οποίας και αποτελεί παραδοσιακή πρωτεύουσα. Απέχει 330 χλμ. από το Βουκουρέστι. Στο Κλουζ η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καθιερωθεί από το 1581.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική στο Κλούζ είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Οδοντιατρική στο Ιάσιο Gr. T. Popa University είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 1879 και πήρε το όνομα του από τον διάσημο νεύρο-ενδοκρινολόγο Grigore T. Popa. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών για την Οδοντιατρική Gr. T. Popa University είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hațieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Κλουζ Ναπόκα (Cluj Napoca) βρίσκεται στο κέντρο της Τρανσυλβανίας και περιβάλλεται από δάση. Λόγω της μαζικής αστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, το 2005 το Κλουζ χωρίστηκε σε περιοχές. Η Οδοντιατρική στο Κλούζ  (University of Medicine Dentistry and Pharmacy of Cluj Napoca) (UMF)) ιδρύθηκε το 1500 και είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Οδοντιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | Gr. T. Popa University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Φαρμακευτική στο Ιάσιο Gr. T. Popa» University of Medicine and Pharmacy – Iasi είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Βιοϊατρική Μηχανική) και 8 Ιατρικά Κολέγια ενώ οι πρακτικές ασκήσεις και κλινικές έρευνες διεξάγονται σε δύο Ιατρικές Κλινικές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
Η διάρκεια σπουδών για την Φαρμακευτική είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | Iuliu Hațieganu University

Σπουδές στη Ρουμανία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Φαρμακευτική στο Κλούζ  διαθέτει ένα μαθητικό πληθυσμό πάνω από 9000 φοιτητές, με πάνω από 2000 ξένους φοιτητές που προέρχονται από 50 χώρες.
Όλα τα τμήματα στη Φαρμακευτική στο Κλούζ  είναι καλά εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία, ενώ τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών για την Φαρμακευτική  είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ ανά χρόνο.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σπουδές στη Ρουμανία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Κλουζ Ναπόκα (Cluj Napoca) βρίσκεται στο κέντρο της Τρανσυλβανίας και περιβάλλεται από δάση.
Η Κτηνιατρική στο Κλούζ (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca) ιδρύθηκε το 1869 και είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ
Η διάρκεια σπουδών στην Κτηνιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 450 ευρώ ανά μήνα. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική με 100% Επιτυχία

Η Ρουμανία είναι ενιαία ημιπροεδρική δημοκρατία στη Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη, που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ Βουλγαρίας και Ουκρανίας. Συνορεύει επίσης με την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Μολδαβία. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της, Βουκουρέστι, είναι η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της ΕΕ
Είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2004 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007. Περίπου 90% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έχουν μητρική γλώσσα τη Ρουμανική, που είναι Ρομανική γλώσσα.

Ιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Βουκουρέστι, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Κλουζ, Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Κωνστάντζα

Οδοντιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Οδοντιατρικής στο Κλουζ

Κτηνιατρική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής στο Κλουζ

Φαρμακευτική στη Ρουμανία : Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στο Ιάσιο, Πανεπιστήμιο Φαρμακευτικής στο Κλουζ