Σχολή Επιστημών και Μηχανικής – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας