Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας