ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ έχει μεγάλη παράδοση. Το 1769 ιδρύθηκε η Ιατρική στη Βουδαπέστη στο πανεπιστήμιο Semmelweis (Σέμελβαϊζ) η οποία στην πορεία έγινε ανεξάρτητη σχολή ιατρικής, ενώ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο. Με 240 χρόνια παράδοσης το Πανεπιστήμιο Semmelweis είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με μεγάλη επιτυχία στις ιατρικές σχολές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 18.200 δολάρια ανά χρόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στο εισαγωγικό τεστ στην Ιατρική εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η εγγραφή στην Ιατρική Semmelweis University είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η πρώτη εγκατάσταση στην Ουγγαρία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας Epimorphosi.

Szent-Györgyi University: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η ανώτατη εκπαίδευση έχει μακροχρόνια παράδοση, ισχυρές ιστορικές ρίζες και μεγάλο διεθνές κύρος.
H Ιατρική Albert Szent-Györgyi University είχε αρχικά ιδρυθεί το 1872 στην Τρανσυλβανία και μεταφέρθηκε στην πόλη του Szeged το 1921.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η διάρκεια σπουδών στην Ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα εξής ποσά:
1ος χρόνος-5ος χρόνος 15.800 δολάρια ανά χρόνο 6ος χρόνος 7.900 δολάρια

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ. Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ απο την Ιατρική στο Σέγγεντ Albert Szent-Györgyi University είναι άμεση σύμφωνα με την συνθήκη σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Φεβρουαρίου 2004.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στο εισαγωγικό τεστ στην Ιατρική  εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η εγγραφή στην Ιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας Epimorphosi. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.

Pecs University: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Το Πετς (Pecs) είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας. Η ανώτατη εκπαίδευση έχει μακροχρόνια παράδοση, ισχυρές ιστορικές ρίζες και μεγάλο διεθνές κύρος, το οποίο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει αναδείξει 13 Νομπελίστες. Το 1367, μία μόλις δεκαετία μετά την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων της Κεντρικής Ευρώπης στη Βιέννη και την Πράγα, δημιουργείται και το πρώτο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας στο Pecs.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 15.700 δολάρια ανά χρόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στο εισαγωγικό τεστ στην Ιατρική στο Πέτς εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η εγγραφή στην Ιατρική στο Πέτς (Pecs University) είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η πρώτη εγκατάσταση στην Ουγγαρία, γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας «Epimorphosi». Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Οδοντιατρική στη Βουδαπέστη Semmelweis University

Semmelweis University

Το 1769 ιδρύθηκε η ιατρική σχολή στο πανεπιστήμιο Nagyszombat η οποία στην πορεία έγινε ανεξάρτητη Οδοντιατρική στη Βουδαπέστη ενώ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο.  Με 240 χρόνια παράδοσης το Πανεπιστήμιο Semmelweis είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με μεγάλη επιτυχία στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές. Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η διάρκεια σπουδών στην Οδοντιατρική Semmelweis University είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 17.500 δολάρια ανά χρόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στο εισαγωγικό τεστ στη Βουδαπέστη εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.
Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Η εγγραφή για την Ιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής.
Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΏΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η πρώτη εγκατάσταση στη Ουγγαρία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας Epimorphosi. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ. Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ από την Ιατρική στο Βουδαπέστη είναι άμεση.

Οδοντιατρική στο Σέγγεντ Albert Szent Gyorgyi University

Albert Szent Gyorgyi University
Το κεντρικό κτίριο της Οδοντιατρικής στο Σέγγεντ βρίσκεται στο εμπορικό και πνευματικό κέντρο της πόλης, ενώ οι κλινικές εκτείνονται σε μια ήσυχη γωνιά της παλιάς πόλης. Η Οδοντιατρική στο Σέγγεντ Albert Szent Gyorgyi University είναι επίσης το Κέντρο Υγείας της νότιας Ουγγαρίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Η διάρκεια σπουδών για την Οδοντιατρική είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 16.300 δολάρια ανά χρόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Στο εισαγωγικό τεστ για την Οδοντιατρική εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.
Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Η εγγραφή στην Οδοντιατρική στο Albert Szent-Gyorgyi είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής.
Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία

Η πρώτη εγκατάσταση στην Ουγγαρία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας Epimorphosi. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ από το πανεπιστήμιο Albert Szent-Gyorgyi είναι άμεση.

Οδοντιατρική στο Πέτς Pecs University

Pecs University
Το 1367, μία μόλις δεκαετία μετά την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων της Κεντρικής Ευρώπης στη Βιέννη και την Πράγα, δημιουργείται και την πρώτη Οδοντιατρική Σχολή της Ουγγαρίας στο Πέτς. Κατά τους περασμένους αιώνες έχει αναδειχτεί σε ζωντανό κομμάτι του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Η διάρκεια σπουδών στην Οδοντιατρική είναι 5 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 16.300 δολάρια ανά χρόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Στο εισαγωγικό τεστ στην Οδοντιατρική στο Πέτς εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.
Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία

Η εγγραφή στην Οδοντιατρική (Pecs University) στην Οδοντιατρική σχολή είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σπουδές Οδοντιατρικής στην Ουγγαρία
Η πρώτη εγκατάσταση στην Ουγγαρία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας μας. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

Δείτε την Σύγκριση Διδάκτρων Στα Πανεπιστήμια Οδοντιατρικής

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

Epimorphosi – Σπουδές Στο Εξωτερικό