Τα συχνά ερωτήματα

Τα συχνά ερωτήματα

Τα συχνά ερωτήματα

Για όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα σπουδών και όχι για τη διάρκεια, καλό θα είναι να διαβάσουν αυτή την ενότητα.

Όσα προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει η Ελληνική παιδεία και όσο κι ο βαθμός οργάνωσής της χρειάζεται μια σχετική ενδυνάμωση, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψήφιων σπουδαστών την επιλέγει για τη συνέχιση των σπουδών του. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν υποψήφιο σπουδαστή σε σπουδές του εξωτερικού;

Ο συνηθέστερος λόγος έχει να κάνει με την αποτυχία εισαγωγής στα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οφείλεται στην αδυναμία του μαθητή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του συστήματος εισαγωγής ή στην αδυναμία του συστήματος εισαγωγής στο να προετοιμάσει συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών ώστε να επιτύχουν.

Επίσης, υπάρχει η κατηγορία φοιτητών που για οικογενειακούς λόγους επιλέγουν να ζήσουν και συνεπώς να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
Τέλος, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, μικρότερη, κατηγορία που είτε για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών είτε για άλλους προσωπικούς επιλέγουν διάσημα ή όχι, πανεπιστήμια του εξωτερικού για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Σπουδές στο εξωτερικό

Εισαγωγή στο πανεπιστήμιο

Για να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος σε ένα ξένο πανεπιστήμιο θα πρέπει να συμπληρώνει κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές καθορίζονται αποκλειστικά από τα πανεπιστήμια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την «ποιότητα» των σπουδαστών που δέχονται για φοίτηση.

Ένας Έλληνας υποψήφιος θα πρέπει καταρχήν να έχει επάρκεια γλώσσας. Η καταλληλότερη επιλογή είναι η βεβαίωση TOEFL (η οποία έχει συγκεκριμένη περίοδο διάρκειας). Οτιδήποτε πέρα από αυτό είναι επίσης αποδεκτό. Για παράδειγμα το πτυχίο Advanced στην Αγγλική και φυσικά το Proficiency καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις για την επάρκεια γλώσσας.

Σπουδές στο εξωτερικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σύγκριση Διδάκτρων

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πανεπιστημίων σε Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σερβία. Η σωστή επιλογή για επιτυχημένες σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο στην Κεντρική Ευρώπη και άλλες 180 ειδικότητες στην Αυστρία.

Πανεπιστήμια ΙατρικήςΔίδακτρα (6 χρόνια)Γλώσσα Διδασκαλίας
Comenius Medical University in Bratislava, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Jessenius Medical University in Martin, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Safarik Medical University in Kosice, Slovakia10,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Gr.T. Popa Medical University in Iasi, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Ovidius Medical University in Constanza, Romania5,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Cluj Napoca Medical University in Cluj, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Carol Davila Medical University in Bucharest, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Sofia Medical University in Sofia, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Varna Medical University in Varna, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Plovdiv Medical University in Plovdiv, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Novi Sad Medical University in Novi Sad, Serbia5,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Semmelweis Medical University in Budapest, Hungary18,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Szeged, Hungary15,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Pecs, Hungary16,750 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
Vienna Medical University in Vienna, AustriaΔωρεάνΓερμανική

Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Στο εισαγωγικό τεστ για την Ιατρική εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η εγγραφή στην Ιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η πρώτη εγκατάσταση γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας Epimorphosi. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.

Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ  είναι άμεση.

Δείτε την Σύγκριση Διδάκτρων Στα Πανεπιστήμια Ιατρικής

 Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ
Τα συχνά ερωτήματα – Για όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα σπουδών