Προοπτικές και προβλήματα στην Κτηνιατρική

Προοπτικές και προβλήματα στην Κτηνιατρική

Προοπτικές και προβλήματα στην Κτηνιατρική

Προοπτικές και προβλήματα στην Κτηνιατρική

Αναγκαία η εξειδίκευση στην Κτηνιατρική, ευκαιρίες στο εξωτερικό

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει μέσα από τον πρωτογενή τομέα. Πράγματι υπάρχει δυναμική τόσο στη γεωργία όσο και στη κτηνοτροφία.


Βάσεις και ζήτησ.

Στη χώρα μας λειτουργούν δύο τμήματα Κτηνιατρικής σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Οι βάσεις βρίσκονται γύρω στα 18.000 μόρια. 866 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα δυο τμήματα.

ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ18091
ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)17768
ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ752
ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)114
ΣΥΝΟΛΟ866

Επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο κτηνίατρος μπορεί να ασχοληθεί με παραγωγικά ζώα (αγελάδες, γιδοπρόβατα κ.α.) καθώς και με ζώα συντροφιάς (σκυλιά, γάτες κλπ).

Ωστόσο το αντικείμενό του δεν περιορίζεται μόνο στα ζώα.

Ο κτηνίατρος ασχολείται και με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Οι απόφοιτοι της κτηνιατρικής εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Στην Ελλάδα εργάζονται σήμερα περισσότεροι από 3.000 κτηνίατροι. Η πλειονότητα αυτών απασχολείται στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. ‘Ένας σημαντικός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κτηνιάτρων ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

Άλλοι κτηνίατροι εργάζονται στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, σε βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων, σε βιομηχανίες τροφίμων, σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές ή ιχθυοκομικές επιχειρήσεις ή σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Αν και οι σχολές της κτηνιατρικής είναι μόλις 2 και ο αριθμός των εισακτέων είναι μικρός παρόλα αυτά και οι νέοι κτηνίατροι είναι αντιμέτωποι με την ανεργία.

Αναγκαία η εξειδίκευση. Ευκαιρίες στο εξωτερικό

Προοπτικές και προβλήματα στην Κτηνιατρική

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως δηλώνεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η εξειδίκευση πλέον είναι απαραίτητη και για τους κτηνιάτρους. Επίσης οι κτηνίατροι έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η ανεργία των κτηνιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται μόλις στο 1% (πηγή: RCVS) παρά την αύξηση των κτηνιάτρων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σύγκριση Διδάκτρων

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πανεπιστημίων σε Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σερβία. Η σωστή επιλογή για επιτυχημένες σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο στην Κεντρική Ευρώπη και άλλες 180 ειδικότητες στην Αυστρία.

Πανεπιστήμια ΚτηνιατρικήςΔίδακτρα (5,5 η 6 χρόνια)Γλώσσα Διδασκαλίας
University of Veterinary Medicine in Košice , Slovakia8,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
University of Veterinary Medicine in Brno, Czech Republic7,600 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
University of Veterinary Medicine in Cluj, Romania4,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
University of Veterinary Medicine in Sofia, Bulgaria4,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
University of Veterinary Medicine in Stara Zagora, Bulgaria5,100 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Vienna University of Veterinary Medicine in Vienna, AustriaΔωρεάνΓερμανική
Σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική,  Οδοντιατρική,  Φαρμακευτική, Κτηνιατρική στη Σλοβακία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Σερβία 100% Επιτυχία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στο εισαγωγικό τεστ στην Κτηνιατρική εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.
Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η εγγραφή στην Κτηνιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της κτηνιατρικής.
Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

Δείτε την Σύγκριση Διδάκτρων Στα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ