Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου

Όπως προαναφέρθηκε, το Ομοιοπαθητικό φάρμακο αν και έχει τη μορφή κάψουλας είναι πιο χρήσιμο κανείς να το αντιλαμβάνεται ως “εμβόλιο” που κινητοποιεί μηχανισμούς αυτοϊασης.

Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι, όπως και στην περίπτωση των εμβολίων, απαιτείται να δοθεί στον οργανισμό ο απαραίτητος χρόνος ώστε να εκδηλωθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η πληθώρα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων (> 3000 φάρμακα, από τα οποία τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα είναι περί τα 250) θέτει δυσκολίες στο φαρμακοποιό σχετικά με την προμήθεια και αποθήκευσή τους.

Τα πλεονεκτήματα αφορούν τα εξής σημεία:

• Η υψηλή αποτελεσματικότητα. Στο ετερογενές δείγμα των ασθενών που προσέρχονται στον Ομοιοπαθητικό ιατρό, οι μελέτες δείχνουν θετική έκβαση στο περί το 70% των ασθενών, ποσοστό που είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίως αν σκεφτούμε ότι κυρίως πρόκειται για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, οι οποίες σε αρκετούς από αυτούς δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με την συμβατική αγωγή.

• Η μονιμότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος. Όπως και στην περίπτωση των εμβολίων, προσφέρει μονιμότερα αποτελέσματα από τις συνήθεις θεραπευτικές μεθόδους, ιδίως όσον αφορά στις χρόνιες παθήσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποιος πάσχει από πονοκεφάλους ή αλλεργίες, προκειμένου να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων οφείλει να λαμβάνει συνεχώς κάποια από τα σκευάσματα της κλασσικής ιατρικής, ενώ με την ομοιοπαθητική το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρείται και μετά το τέλος της θεραπείας.

• Η ασφάλεια της θεραπείας. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, λόγω του τρόπου παρασκευής τους είναι εντελώς ατοξικά για τον οργανισμό. Γι αυτό και η χρήση τους κατά την ομοιοπαθητική θεραπεία είναι απαλλαγμένη από τους κινδύνους αλλεργίας ή τοξικότητας του φαρμάκου πχ στην ηπατική ή νεφρική λειτουργία, κίνδυνοι που άλλοτε σε άλλο βαθμό, βαρύνουν τη χρήση των φαρμάκων της κλασσικής ιατρικής.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου

Γι αυτό το λόγο η ομοιοπαθητική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (βρέφη, υπερήλικες και εγκύους) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

• Το χαμηλό κόστος. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κοστίζουν περί τα 10-12€ σε μηνιαία βάση, ενώ η αποκατάσταση της υγείας σε οποιοδήποτε βαθμό περιορίζει συνολικά τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ασθενούς.

• Η μικρή συχνότητα επισκέψεων και η μικρή διάρκεια θεραπείας. Συνήθως ο ασθενής επισκέπτεται τον Ομοιοπαθητικό ιατρό σε μηνιαία βάση, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρκεια της θεραπείας, δεν ξεπερνά τους λίγους μήνες.

• Η άριστη ικανότητα της Ομοιοπαθητικής θεραπείας να συνδιάζεται με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Η μοναδική θεραπεία που δεν γίνεται να συνδυαστεί παράλληλα με ένα ομοιοπαθητκό φάρμακο είναι…ένα άλλο ομοιοπαθητικό φάρμακο! Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία είτε συμβατικής είτε εναλλακτικής ιατρικής μπορεί να συνδυαστεί χωρίς κανένα πρόβλημα με την Ομοιοπαθητική θεραπεία και το όφελος για τον ασθενή θα είναι αθροιστικό.

• Η αποτελεσματικότητα σε παθήσεις όπου η κλασσική ιατρική δεν διαθέτει άλλο ή επαρκή τρόπο αντιμετώπισης. Η ολιστική αντιμετώπιση κάθε ασθενούς επιτρέπει τη θεραπεία νόσων όπου μέχρι στιγμής η κλασσική ιατρική δεν διαθέτει κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο. Παραδείγματα αποτελούν η προδιάθεση για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, πολλές ιογενείς λοιμώξεις για τις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία, και άλλες παθήσεις (είναι τεκμηριωμένη στην ιατρική βιβλιογραφία θεραπεία παθήσεων όπως: ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα, κλπ)

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής ως θεραπευτικής μεθόδου