Ειδικότητες

Πανεπιστήμια ανά χώρα

Μεταγραφές

Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Pecs στο Πέτς στην Ουγγαρία

Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Pecs στο Πέτς στην Ουγγαρία

Πανεπιστήμια στο Πέτς / University of Pecs

Σπουδές στο εξωτερικό

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗN ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PECS -  ΙΑΤΡΙΚΗ

 

Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Pecs

Το Pecs είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας.  Η ανώτατη εκπαίδευση έχει μακροχρόνια παράδοση, ισχυρές ιστορικές ρίζες και μεγάλο διεθνές κύρος, το οποίο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει αναδείξει 13 Νομπελίστες. Το 1367, μία μόλις δεκαετία μετά την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων της Κεντρικής Ευρώπης στη Βιέννη και την Πράγα, δημιουργείται και το πρώτο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας στο Pecs. Κατά τους περασμένους αιώνες έχει αναδειχτεί σε ζωντανό κομμάτι του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια σπουδών για την ιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 14.000 δολάρια ανά χρόνο.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ
Στο εισαγωγικό τεστ εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή στο πανεπιστήμιο είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πρώτη εγκατάσταση γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας «Επιμόρφωση». Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών,  καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους. Τα διαμερίσματα με πλήρη επίπλωση στοιχίζουν από 400-600€ το μήνα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για νερό, ρεύμα, κοινόχρηστα και αυτόνομη θέρμανση.

 

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ είναι άμεση σύμφωνα με την συνθήκη σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Φεβρουαρίου 2004 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 60) το πλήρες κείμενο του νόμου 3236. Ορίζει πως η αναγνώριση είναι αυτόματη
Επειδή ο αριθμός των εισακτέων είναι εξαιρετικά περιορισμένος στις Σχολές αυτές είναι σκόπιμο να συμπληρώσετε εγκαίρως την αίτηση.
Έχουμε μια πείρα 24 ετών στην Εκπαίδευση και είμαστε οι πλέον ειδικοί να σας συμβουλεύσουμε.

 

map hungary pecs

 

http://www.epimorphosi.gr