Ειδικότητες

Πανεπιστήμια ανά χώρα

Μεταγραφές

University of Veterinary Medicine Κτηνιατρική στο Μπρνο στην Τσεχία

University of Veterinary Medicine Κτηνιατρική στο Μπρνο στην Τσεχία

Τσεχία

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

 

Σπουδές κτηνιατρικής στην Τσεχία.

Με πρωτεύουσα την Πράγα και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη το Μπρνο (Brno), όπου και βρίσκεται το Πανεπιστήμιο κτηνιατρικής (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences) η Τσεχία κατατάσσεται στις πλέον αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Το University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1918. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε μετά την δημιουργία της Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.

Από το ξεκίνημά του, εξειδικεύτηκε στην φαρμακευτική και την κτηνιατρική και έτσι διατηρείται μέχρι σήμερα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η διάρκεια σπουδών για την κτηνιατρική είναι 6 χρόνια και το κόστος σπουδών ανέρχεται στα 7.600 ευρώ ανά χρόνο. 

Η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται σε 2 δόσεις, η 1η δόση δίνεται τον Σεπτέμβριο και η 2η αρχές Φεβρουαρίου.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ
Στο εισαγωγικό τεστ εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή στο πανεπιστήμιο κτηνιατρικής (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences) είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της κτηνιατρικής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πρώτη εγκατάσταση στην Τσεχία γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας. Οι φοιτητές συνοδεύονται από τους υπεύθυνους της εταιρίας «Επιμόρφωση». Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους. Τα διαμερίσματα με πλήρη επίπλωση στοιχίζουν από 400-600€ το μήνα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για νερό, ρεύμα, κοινόχρηστα και αυτόνομη θέρμανση.

 

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ από το Πανεπιστήμιο κτηνιατρικής (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences) είναι άμεση σύμφωνα με την συνθήκη σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Φεβρουαρίου 2004 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 60) το πλήρες κείμενο του νόμου 3236. Ορίζει πως η αναγνώριση είναι αυτόματη

Επειδή ο αριθμός των εισακτέων είναι εξαιρετικά περιορισμένος στις Σχολές αυτές είναι σκόπιμο να συμπληρώσετε εγκαίρως την αίτηση.
Έχουμε μια πείρα 24 ετών στην Εκπαίδευση και είμαστε οι πλέον ειδικοί να σας συμβουλεύσουμε.

 

Χρήσιμες πληροφορίες:

Μεταφορά από Βιέννη σε Μπρνο

www.mikrobus-doprava.cz

 

Χρήσιμα τηλέφωνα:

Οδοντίατρος: Mariana Barova

Palackeho 124

612 00 Brno

Tel: 00420-605436275

 

Πληροφορίες για τους σπουδαστές

www.epimorphosi.gr

 

map brno pharmaceuticalscience