• Η Επιμόρφωση τιμήθηκε με το βραβείο άριστης συνεργασίας

  από τον Dr. Parak Πρύτανη της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Brno στην Τσεχία.

  Τι Προσφέρουμε
 • 100% Επιτυχία

  Στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας και Σερβίας.

  Ποιοί είμαστε
 • Dr. Daniel Pella Πρύτανης της Ιατρικής & Οδοντιατρικής του Safarik University στο Κόσιτσε

  στα γραφεία μας στην Αθήνα με την Διευθύντρια Σπουδών κα. Ευγενία Μπούμπουλη.

  Epimorphosi - Σπουδές στο Εξωτερικό σε Ιατρική Οδοντιατρική Φαρμακευτική Κτηνιατρική στη Σλοβακία Βουλγαρία Τσεχία Ουγγαρία Ρουμανία Αυστρία