• Η Επιμόρφωση τιμήθηκε με το βραβείο άριστης συνεργασίας από τον Dr. Parak Πρύτανη του Πανεπιστημίου Brno στην Τσεχία.

  • Επικοινωνία: 6974474276 / 2114104186 / 213 0222008 / 213 0222009

    Διευθύντρια Σπουδών Ευγενία Μπούμπουλη 6974474276

  • 100% Επιτυχία!!!

    ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ