• Η Επιμόρφωση τιμήθηκε με το βραβείο άριστης συνεργασίας από τον Dr. Parak Πρύτανη του Πανεπιστημίου Brno στην Τσεχία.

    ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  • (2016) 100% Επιτυχία στις εξετάσεις στην Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σερβία

    Ποιοί είμαστε